Bijgaand krantenartikel kwamen we tegen in de door Mw. Banga-Verbeek verzamelde kranten- en andere informaties over Blija en omstreken.

Dit verhaal uit 1991 komt waarschijnlijk uit een blad wat verscheen in Anjum.